Waarom bruidsschat beoordelen?

Waarom bruidsschat beoordelen?

Voor mensen die niet in regel en wetgeving zitten heeft bruidsschat waarschijnlijk een hele andere betekenis. In dit geval gaan we het namelijk niet hebben over de schat die de vader van de bruid meegeeft, maar over de circa 600 regels betreft bouwbesluiten en omgevingsrecht. Het zit namelijk zo, in 2022 komt er een nieuwe wet genaamd de omgevingswet. In deze wet komen alle regels over de fysieke leefomgeving. Het rijk gaat namelijk een aantal regels overdragen aan gemeenten en waterschappen. Zo kunnen de regels, binnen de limieten, worden aangepast aan de verschillende regio’s. De regels die voor 2022 van kracht waren vanuit het rijk heten nu ‘de bruidsschat’. Waarom bruidsschat beoordelen? De bruidsschat moet voorkomen dat er regels vervallen waarvoor er nog geen nieuwe zijn gemaakt. In de bruidsschat staan onder andere milieuregels, daarom is het belangrijk dat ze niet zomaar vervallen. Er moet dus goed op worden toegezien dat er geen regels worden vergeten. 

Wat is het hoofddoel?

Om antwoord te krijgen op de vraag: waarom bruidsschat beoordelen? Moeten we eerst gaan kijken naar welke vragen we gaan stellen. Het hoofddoel voor gemeenten en waterschappen is nieuwe regels opstellen die de oude kunnen vervangen. Hiervoor moet je eerst de bruidsschat beoordelen, hierin staan namelijk de oude regels. Je gaat dus eigenlijk iedere regel bij langs en vraagt jezelf af: draagt deze regel bij aan een effectieve oplossing voor het terugdringen of voorkomen van risico’s in de fysieke leefomgeving? Is het antwoord ja, dan stel je de regel op in het omgevingsplan. Is het antwoord deels ja, dan kunnen er eventueel nog wat aanpassingen op de regel worden gedaan. Wanneer de regel niet van toepassing is in je regio kan het voorkomen dat je de regel mag schrappen of aanpassen.  

Beoordelingsvragen

Om de regels individueel te kunnen beoordelen is het handig een vragenlijstje op te stellen en bij de hand te nemen wanneer je de regels gaat beoordelen. Je zou bijvoorbeeld de volgende vragen in je lijstje kunnen opnemen:

  • Is de regel een noodzaak voor de veiligheid van de omgeving?
  • Is de regel een noodzaak voor de bescherming van de omgeving?
  • Kun je andere instrumenten inzetten voor een effectiever resultaat?
  • Is de regel goed te handhaven?
  • Zijn er negatieve gevolgen als je de regel schrapt?

Wanneer je de vragenlijst bij langsloopt zul je erachter komen welke regels opgenomen moeten worden in het omgevingsplan, en welke aangepast of zelfs geschrapt kunnen worden. 

Externe hulp

Nu de regels worden overgedragen van het rijk aan de gemeenten en waterschappen is het raadzaam om als gemeente of waterschap externe hulp in te schakelen. Je kunt bijvoorbeeld externe partijen inschakelen die je helpen bij het opzetten van werkgroepen of -sessies. Door dit uit handen te geven zorg je voor een beter algemeen overzicht en, als het goed is, een goede communicatie tussen alle partijen. Zo zorg je ervoor dat er geen zaken tussendoor glippen en dat op den duur de bruidsschat niet meer nodig is omdat alle regels (opnieuw) zijn vastgesteld. 

Misschien vind je ook leuk...